ORIGÓ

Tisztelt Vizsgázó!

AZ ORIGÓ vizsgákkal kapcsolatos aktuális információkért látogassa meg az ORIGÓ honlapját is.

 

Az Origó államilag elismert, kétnyelvű vizsgarendszer, amely a felvételi eljárásban többletpontot ér, Magyarországon mindenütt elfogadott, diplomakiváltáshoz és munkavállaláshoz egyaránt megfelelő. Vizsgarendszerének vizsgahely-hálózatában több mint 60 helyen szerezhető nyelvvizsga-bizonyítvány. Egyedülálló módon mind a 12 hónapban, hazánkban a legtöbb idegen nyelvből kínál vizsgalehetőséget. Az Origó vizsgarendszer megbízhatóságának, a vizsgaalkalmak gyakoriságának köszönhetően a cég 2015-ben visszaszerezte piacvezető szerepét.

 

Az ország legrégebbi és legnagyobb nyelvtudás-mérési tapasztalattal rendelkező intézményeként küldetésének tekinti a hiteles nyelvtudás-mérés értékeinek megőrzését. Stratégiai célkitűzése, hogy vizsgaközpontként megőrizze piacvezető pozícióját, valamint folyamatosan megújulva, innovatív módszerek kifejlesztésével szolgálja vizsgázóit.

 

www.onyc.hu

 

A Soproni Egyetem Idegen Nyelvi Központja 1990 óta az ORIGÓ nyelvvizsga rendszer hivatalos vizsgahelye.

 

A regionális kereslethez igazodva Sopronban évente 8 vizsgaidőpontot kínálunk, német és angol nyelvből alap-, közép- és felsőfokon (B1, B2, C1) szóban és írásban egyaránt. Más nyelvekből csak a vizsga írásbeli része tehető le Sopronban, a vizsgázók azonban így is megtakaríthatnak egy utat, az írásbeli vizsgáért ugyanis nem kell más vizsgahelyre utazniuk.  Angol és német nyelven kívüli más nyelvek aktuális szóbeli vizsgahelyeiről kérjen tájékoztatást az ORIGÓ vizsgaközponttól: info@onyc.hu.

 

További érvek az ORIGÓ nyelvvizsga mellett:

  • A vizsgafeladatok kiszámíthatóak, ez lényegesen megkönnyíti a  felkészülést, ill. felkészítést.
  • Az írásbeli vizsga minden feladatánál (olvasott szöveg értése, levélírás, fordítás idegen nyelvről magyarra) szabadon használható egy- vagy kétnyelvű szótár.
  • A nyelvvizsga szóbeli és írásbeli része külön is letehető. A külön letett két vizsgarész egyenértékű az együtt letett komplex nyelvvizsgával.
  • A vizsgadíjak a többi vizsgarendszerrel összehasonlítva még mindig jutányosak.

 

A kétnyelvű szóbeli és írásbeli vizsga rövid leírása:

'Szóbeli' vizsgák (bizottság előtti rész) körülbelüli időtartama: B1 (alapfok) szinten 10 perc (= általános társalgás + képleírás + szituáció), B2 (középfok) szinten 15 perc (= általános társalgás + képleírás + szituáció), C1 (felsőfok) szinten 20 perc (= általános társalgás + képleírás + hallott magyar szöveg összefoglalása idegen nyelven + szituáció).

A hallásértési feladat a szóbeli vizsga része, ennek során a vizsgázó mindhárom szinten minden szöveget háromszor hallgathat meg, és magyar nyelvű kérdésekre magyar nyelvű válaszokat kell írnia.

Az 'Írásbeli' vizsgák időtartama: B1 szinten 90 perc; B2 szinten 180 perc; C1 szinten 240 perc. Tegye próbára magát, és oldja meg az ORIGÓ írásbeli mintafeladatait (megoldással).

 

Egynyelvű vizsgalehetőség: eszperantó és magyar, mint idegen nyelv.

 

Általános iskolákban (10-14 éves diákok körében) egyre népszerűbb az ORIGÓ JUNIOR nyelvvizsgája. Akik legalább 200 órát tanulták az angol, német vagy francia nyelvet és kíváncsiak valódi nyelvtudásukra, minden stressz nélkül felmérhetik, hogy hol tartanak a nyelvtanulásban. A Junior Nyelvvizsga követelményrendszere az Európa Tanács ajánlásai alapján a hatfokozatú skálán az A2-es szintnek felel meg.  A vizsgafeladatok mind a négy nyelvi készséget mérik (olvasás, írás, hallás utáni értés, beszéd). Az ORIGÓ JUNIOR nyelvvizsgáról további információt ITT talál.

Ha érdeklődését felkeltette a JUNIOR nyelvvizsga lehetőség, forduljon bizalommal a soproni Idegen Nyelvi Központhoz, az  inyk@uni-sopron.hu  vagy a +3699518402 elérhetőségeken. Az alapfokú (B1) nyelvvizsga előtt a JUNIOR nyelvvizsga az általános iskolai (felső tagozat) korosztály számára rutinszerzésre kiválóan alkalmas.

 

Jelentkezés:

Az ORIGÓ nyelvvizsgára jelentkezni kizárólag online lehet. Online jelentkezésre csak a Vizsgaközpont erre a célra
kialakított elektronikus felületén keresztül van lehetőség (http://www.onyc.hu), a más módon beérkező vizsgajelentkezés
érvénytelen.

A vizsgadíjakról és a befizetési módokról a Vizsgaközpont a honlapon és a vizsgázói
online fiókban tájékoztatja az érdeklődőket.

 

 

Az ORIGÓ nyelvvizsgával kapcsolatos további információk (pl. vizsgatípusok, nyelvek; vizsgahelyek; vizsgaszabályzat; mintafeladatok megoldási kulccsal) az alábbi linkeken érhetők el:

www.onyc.hu

Soproni vizsgaidőpontok

 

Felkészüléshez ajánlott tananyagok ITT.

 

További információkért keressen bennünket az alábbi elérhetőségeken:

inyk@uni-sopron.hu és +3699518402